Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις γίνονται πρωτίστως με κατηγορία και όχι με συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιβεβαιωμένης κράτησης η Avenue Car Rentals διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στο πελάτη αυτοκίνητο ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

 

Άδεια Οδήγησης 

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Kατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα ζητηθεί επίσης η αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας.

 

Ηλικία Οδηγών

Kατ’ελάχιστο 23 ετών για τις κατηγορίες Α, Β, C, C1, D, Ε, G και 25 ετών για τις κατηγορίες D1, F, F1, H και I. 

 

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης και επιστροφή αυτοκινήτου

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης είναι μία ημέρα (24 ώρες). Μετά τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολαίου ο ενοικιαστής διαθέτει περίοδο χάριτος 1 ώρας και 30 λεπτών για την επιστροφή του αυτοκινήτου πέραν της οποίας θα επιβαρύνεται με το πλήρες κόστος ενοικίασης μίας ακόμα ημέρας, εκτός αν έχει προηγηθεί έγκαιρη σχετική συνεννόηση και συμφωνία μεταξύ του πελάτη και της Avenue Car Rentals. 

 

Επιπλέον Οδηγοί

Έως 2 οδηγοί συνολικά: χωρίς χρέωση

Για κάθε άλλο επιπλέον οδηγό πέραν των 2 η χρέωση είναι €3 πλέον ΦΠΑ ημερησίως, με ανώτατη χρέωση τις πρώτες 10 ημέρες. Όλοι οι οδηγοί του μισθωμένου αυτοκινήτου της Avenue Car Rentals θα πρέπει να δηλωθούν απαραιτήτως κατά τη σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου.  

 

Πολιτική καυσίμου

Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο με την οποία το παρέλαβε. Εάν επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από αυτό που είχε το αυτοκίνητο όταν το παρέλαβε, η Avenue Car Rentals διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για τη διαφορά αυτή στην τρέχουσα μέση τιμή αγοράς καυσίμου σε πρακτορεία της Ελλάδας. Εάν κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου υπάρχει περίσσεια καυσίμου στο ντεπόζιτο, η Avenue Car Rentals δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στο καύσιμο αυτό. 

 

Τρόπος Πληρωμής

Η Avenue Car Rentals δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners καθώς και μετρητά, για την εξόφληση του ποσού ενοικίασης του μισθωμένου οχήματος καθώς και για τα αντίστοιχα ποσά εγγύησης ανά κατηγορία οχήματος. Ο οδηγός πρέπει να χρησιμοποιήσει μια πιστωτική κάρτα κατά τη στιγμή της ενοικίασης στο δικό του όνομα.

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δε διαθέτει πιστωτική κάρτα μπορεί να ενοικιάσει όχημα από τις κατηγορίες Α, Β , C, C1, D, Ε, G εφόσον αποδεχθεί την ασφάλεια Μερικής Απαλλαγής Ευθύνης Ζημιών (CDW), προκαταβάλλει την προϋπολογιζόμενη αξία της ενοικίασης καθώς και ελάχιστη εγγύηση €450 η οποία κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μετά από έλεγχο αυτού επιστρέφεται.

 

Τροχαίες Παραβάσεις

Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από τροχαίες παραβάσεις βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα ποσά στις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

 

Ασφάλειες της Avenue Car Rentals & Ποσά Ευθύνης

 

1) Ασφάλεια προς Τρίτους

Όλα τα οχήματα της Avenue Car Rentals είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού), για σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές και περιλαμβάνεται στη βασική τιμή ενοικίασης. Ο οδηγός βαρύνεται με το κόστος ζημιών στο ενοικιαζόμενο αυτοκινήτου της Avenue Car Rentals έως μέγιστης χρέωσης τη συνολικής αξία του αυτοκινήτου.

 

2) Μικτή Ασφάλεια (CDW) 

Ο μισθωτής απαλλάσσεται μερικώς της ευθύνης για την κάλυψη του κόστους ιδίων ζημιών του ενοικιαζόμενου οχήματος, εφόσον συμπεριλάβει στη σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου Μικτή Ασφάλεια (CDW). Σε περίπτωση ζημιάς, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, ο ενοικιαστής θα χρειαστεί να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό ευθύνης για την κατηγορία του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου (έως €450 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C, D, και G, έως €650 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων C1, D1, E, και H, έως €750 για την κατηγορίες F και F1, έως €1000 για την κατηγορία I). 

Δεν καλύπτονται:

- Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

- Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

- Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης (π.χ. παράβαση Κ.Ο.Κ)

- Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Avenue Car Rentals βρισκόταν σε άλλο μεταφορικό μέσο (π.χ καράβι)

 

Κόστος

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

€5 ημερησίως για τις κατηγορίες A, B, C, D, και G

€6.5 ημερησίως για τις κατηγορίες C1, D1, E, και H

€8 ημερησίως για τις κατηγορίες F, F1, και I

 

(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

 

3) Εκτεταμένη Μικτή Ασφάλεια (ECDW)

Περιορίζει ακόμα περισσότερο τα ποσά ευθύνης της Μικτής Ασφάλειας, για ζημιά στο αυτοκίνητο της Avenue Car Rentals. Ο ενοικιαστής θα χρειαστεί να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό ευθύνης για την κατηγορία του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου (έως €150 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων A, B, C, D, και G, έως €350 για τις κατηγορίες αυτοκινήτων C1, D1, E, και H, έως €450 για την κατηγορίες F και F1, έως €700 για την κατηγορία I).

Δεν καλύπτονται:

- Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια

- Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

- Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης (π.χ. παράβαση Κ.Ο.Κ)

- Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

- Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία και τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Avenue Car Rentals βρισκόταν σε άλλο μεταφορικό μέσο (π.χ καράβι)

 

Κόστος

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή

€8 ημερησίως για τις κατηγορίες A, B, C, D, και G

€10 ημερησίως για τις κατηγορίες C1, D1, E, και H

€13 ημερησίως για τις κατηγορίες F, F1, και I

 

(Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ)

 

8) Εκτεταμένη Οδική Βοήθεια (Roadside Assistance) 

Περιλαμβάνεται στην τιμή για όλα τα οχήματα της Avenue Car Rentals, ανεξαρτήτως κατηγορίας και η υπηρεσία παρέχει:

• Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος.

• Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.

• Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα (κόστος καυσίμων επιβαρύνει τον ενοικιαστή).

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Κ70 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

 

Μεταφορά Αυτοκινήτου με άλλα μεταφορικά μέσα- εκτός συνόρων

Η μεταφορά αυτοκινήτου της Avenue Car Rentals εκτός συνόρων απαγορεύεται. Για μεταφορά του αυτοκινήτου με άλλα μεταφορικά μέσα (π.χ πλοίο, τρένο) απαιτείται έγγραφη έγκριση της Avenue Car Rentals.

 

Παιδικά Καθίσματα και Αλυσίδες Χιονιού

Δεν υπάρχει  χρέωση για παιδικά καθίσματα ή αλυσίδες χιονιού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα και ζητηθούν κατά την κράτηση του αυτοκινήτου από τον πελάτη.  

 

GPS - Σύστημα Πλοήγησης

Το GPS για χρήση των ενοικιαστών είναι διαθέσιμο, κατόπιν συνεννόησης με την Avenue Car Rentals κατά την κράτηση του ενοικιαζόμενου οχήματος. 

Η χρέωση είναι:

1 ημέρα: €4, πλέον ΦΠΑ

2 ημέρες: €8, πλέον ΦΠΑ

3 ημέρες: €10, πλέον ΦΠΑ

4 ημέρες: €13, πλέον ΦΠΑ

5+ ημέρες: €2.5/ ημέρα, πλέον ΦΠΑ

15+ ημέρες:  Δωρεάν

 

Παραδόσεις - Παραλαβές Αυτ/των & Κόστη

Οι παραδόσεις και παραλαβές των μισθωμένων οχημάτων της Avenue Car Rentals εκτός έδρας της, γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο και ισχύουν οι παρακάτω όροι:

α) εντός του κέντρου της πόλεως Αθηνών Αττικής δεν υπάρχει χρέωση παράδοσης/παραλαβής

β) πέραν των ορίων του κέντρου της πόλεως Αθηνών Αττικής ισχύει ελάχιστη χρέωση €8 πλέον ΦΠΑ για παράδοση/παραλαβή του οχήματος της Avenue Car Rentals. Για το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», ισχύει ειδική χρέωση η οποία ανέρχεται σε €18 (πλέον ΦΠΑ) .

γ) Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ημερών και ωρών εργασίας της Avenue Car Rentals γίνονται, κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και της Avenue Car Rentals. Ειδικά για το Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», ο ενοικιαστής χρεώνεται €13 (πλέον ΦΠΑ) επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην υποκατηγορία (β) στην περιπτώση που η παράδοση  ή η παραλαβή του αυτοκινήτου κατά τη λήξη της ενοικίασης είναι μετά τις 23:00 και μέχρι τις 06:00.

 

Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας λειτουργεί Δακτύλιος όπου τα οχήματα με μονό αριθμό κυκλοφορίας κυκλοφορούν τις μονές ημέρες του μήνα και τα οχήματα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, κυκλοφορούν τις ζυγές ημέρες του μήνα. Τα ενοικιασμένα αυτοκίνητα νοικιασμένα από ξένους επισκέπτες της χώρας και Έλληνες μόνιμους κάτοικους του εξωτερικού εξαιρούνται για τις πρώτες σαράντα (40) ημέρες παραμονής τους στην Ελλάδα. Θα πρέπει όμως ο κάθε πελάτης να είναι εφοδιασμένος και με το μισθωτήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου που αποδεικνύει ότι το αυτοκίνητο είναι νοικιασμένο και ότι βρίσκεται στην Ελλάδα λιγότερο από 40 ημέρες.

 

 

 

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.

Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in